Privacyverklaring

Privacy Verklaring

Hier vindt u de privacy verklaring van Ecoheat Vloerverwarming. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Ecoheat.

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ecoheat vloerverwarming

 

01. Ecoheat vloerverwarming

U leest op dit moment de privacy verklaring van Ecoheat Vloerverwarming. Ecoheat is een adviesbureau voor de aanleg en installatie van vloerverwarmingsystemen in bestaande en nieuwbouwwoningen en panden.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Ecoheat verzameld worden, zoals bijvoorbeeld wanneer u een offerte aanvraagt via onze website of ons contactformulier op de website invult. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als u zicht niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Ecoheat vloerverwarming, neem dan gerust contact op!

Industrieweg 23 | 8263 AB | Kampen
[email protected] | 038 333 42 10

Ecoheat vloerverwarming is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Arlinde van Leuveren.

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Ecoheat vloerverwarming. Deze worden hieronder toegelicht.

1) Het kunnen opmaken van een offerte.
Op onze website kunt u ervoor kiezen om een vrijblijvende offerte voor de aanleg van een vloerverwarmingsysteem aan te vragen. Om een realistische prijsindicatie voor u op te kunnen stellen, worden hier een aantal gegevens gevraagd om in te vullen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode
 • Adres
 • Woonplaats

Daarnaast kunnen deze gegevens ook verzameld worden tijdens een telefoongesprek waarin een offerte aangevraagd worden.

2) Contactformulier
Wanneer u ons contactformulier op de website invult, worden alleen uw naam en emailadres gevraagd.

3) Analytics
De website van Ecoheat verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

3. Ontvangers

De gegevens die Ecoheat ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

  1. Utica
   De e-mail van Ecoheat wordt gehost bij Utica. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Utica.
  1. PepperBits
   De website en back-ups van de website worden gehost bij PepperBits. Gegevens die u achterlaat op de website van Ecoheat zijn op de servers van PepperBits opgeslagen.
  1. TransIP
   Gemaakte offertes en facturen worden in de cloud opgeslagen op de servers van TransIP.

04. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Ecoheat, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

    1. De op het offerte- en/of contactformulier ingevulde gegevens worden opgeslagen bij Utica en PepperBits. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt altijd aangeven wanneer u wenst dat deze gegevens verwijderd worden door een mail te sturen naar [email protected].
    1. Contact opnemen
     Op het moment dat u contact opneemt met Ecoheat via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.
    1. Analytics
     De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Ten behoeve van de opmaak van een offerte en bij opdracht een opdrachtbevestiging en factuur zullen er fysieke documenten aangemaakt worden. Deze documenten worden uitsluitend opgeslagen in de cloud, beheerd door TransIP.

De persoonsgegevens die door Ecoheat of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met een tweestapsverificatie.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Ecoheat prive is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06. Uw rechten

 1. Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Ecoheat vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Ecoheat. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 1. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Ecoheat. Uw gegevens kunt u aanpassen door een e-mail te sturen naar [email protected]
 1. Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Ecoheat vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 1. Recht op indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Ecoheat niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dat kan via deze link.
 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wilt u niet dat Ecoheat uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

 • Ecoheat verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Ecoheat via e-mail. Ecoheat zal nooit uit eigen beweging het eerste contact leggen. Dit contact zal altijd volgen op een telefonisch verzoek van uw kant of een door u ingevuld aanvraag- of contactformulier.
 • Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
 • De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de aangevraagde offerte of informatie te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Ecoheat de betreffende dienst niet aanbieden.
 • Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Ecoheat met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een aanvullende dienst die niet door Ecoheat zelf verzorgd wordt), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.


Ecoheat behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Ecoheat dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Ecoheat te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

[email protected]
Industrieweg 23 | 8263 AB | Kampen
038 – 333 4210
KVK: 65179919
BTW-nr: NL001.657.590.B72