LTV (Lage Temperatuur Verwarming)

Lage Temperatuur Verwarming

Vloerverwarming is een lage temperatuur verwarming, wat inhoudt dat de verwarming op een lagere temperatuur plaatsvindt dan via normale radiatoren.

luchtcirculatie bij vloerverwarming

Kenmerken van Lage Temperatuur Verwarming (LTV)

  • een gelijkmatige, constante verwarming
  • geen luchtcirculatie en daardoor een gezondere lucht in huis
  • warmte die meer als een omgevingswarmte voelt dan als een warmte deken die over je heen valt
  • door een aanvoertemperatuur welke lager is dan 55 °C, energiebesparing en milieuvriendelijker door minder uitstoot van broeikasgassen

Een vloerverwarmingsysteem met lagetemperatuurverwarming is te koppelen aan bijna alle hr-ketels, collectieve verwarming en aan warmtepompen. Dit kan doordat er tussen de verwarmingsbron en de vloerverwarming een verdeelset geïnstalleerd wordt die afgestemd wordt op de verwarmingsbron. Zo zijn er verschillende verdeelsets voor aansluiting op CV-ketels met hoge of juist lage aanvoertemperatuur, stadsverwarming en warmtepompen.
Hierdoor wordt het voor iedere situatie mogelijk om vloerverwarming aan te laten leggen. Ook in geval u slechts een aantal ruimten in uw woning of bedrijfspand wilt voorzien van vloerverwarming en in de overige ruimten radiatoren wenst te behouden.