Groepen vloerverwarming

Groepen vloerverwarming

Wanneer men spreekt over groepen vloerverwarming, dan heeft dit betrekking op de manier waarop de vloerverwarming in een ruimte aangelegd wordt. Elke groep vloerverwarming kan maximaal 100 – 120 meter buis bevatten, afhankelijk van de gebruikte diameter van de buis.

Dit houdt in dat als de vloerverwarming als hoofdverwarming aangelegd wordt er maximaal 10 m2 per groep aangelegd kan worden. Een ruimte van 60m2 heeft dan 6 groepen vloerverwarming nodig.

Wordt dezelfde ruimte voorzien van vloerverwarming als uitgebreide bijverwarming, dan kan er maximaal 15m2 per groep aangelegd worden en zullen er 4 groepen vloerverwarming aangebracht dienen te worden. In geval van bijverwarming kan 20m2 per groep verwarmd worden en zijn 3 groepen voldoende.
Een groep vloerverwarming houdt dus verband met de manier van verwarmen en het oppervlakte van een ruimte.

Groepen vloerverwarming en zoneregeling

Wanneer men vloerverwarming in verschillende ruimten wenst aan te laten leggen en vervolgens deze ruimten apart van elkaar wenst te verwarmen, dan dienen de groepen per ruimte aangelegd te worden en mogen deze groepen niet overlopen naar een andere ruimte. 

Immers, wanneer dit toch gedaan zou worden, dan zou een groep in ruimte A, ook ruimte B verwarmen wanneer ruimte A opgewarmd wordt.