Diffusiedicht

Meer informatie

De term ‘diffusiedicht’ betekent ‘zuurstofdicht’ en heeft betrekking op de vloerverwarmingsbuizen die in uw vloer gelegd worden. Deze dient geen zuurstof door te laten omdat er dan roestvorming in de buizen optreedt en vuil gevormd wordt wat vervolgens, door de stroming van het water, in uw ketel terecht komt.

Tegenwoordig werkt elk zichzelf respecterend bedrijf alleen nog maar met diffusiedichte vloerverwarmingsbuis. Vroeger was dat wel anders en werd er voornamelijk met tyleenslang gewerkt waardoor men in een later stadium met problemen begon te kampen, zoals een defecte ketel of verstopte buizen. Het spoelen van de buizen wordt wel als tijdelijke oplossing gezien, maar de problemen zullen ook dan steeds terugkomen.

Ondanks dat nagenoeg elke vloerverwarmingsbuis tegenwoordig diffusiedicht is, bestaat ook nu nog een groot verschil tussen de zogeheten meerlagenbuis en de 5-laagse buis die Ecoheat vloerverwarming gebruikt. Deze verschillen leest u hier.

Diffusiedicht

vloerverwarmingsbuis