Bypass / drukverschilregelaar

Bypass / drukverschilregelaar

Een drukverschilregelaar, ook wel bypass genoemd, voorkomt een ongewenst grote stijging van de druk in de leidingen. De toepassing van een bypass ventiel is vooral aan te bevelen bij een combinatie vloerverwarming aangesloten op een HR-ketel.

Wanneer een bypass-ventiel toepassen?

Bij aansluiting van vloerverwarming (maar ook bij bijvoorbeeld thermostatische radiatorventielen) op een HR-CV-installatie is het aan te bevelen om een automatische drukverschilregelaar te plaatsen.
Indien er geen bypass-ventiel wordt toegepast, zal de druk in de aanvoerleiding naar de vloerverwarmingsverdeler te hoog kunnen oplopen. Bij toepassing van een bypass-ventiel wordt voorkomen dat de druk te hoog oploopt: het is dus een extra veiligheidsmaatregel.

Een bypass is nodig wanneer de gehele installatie uit thermostaatkranen en/of een vloerverwarmingsverdeler bestaat: zeker wanneer het een HR-ketel betreft (veel fabrikanten geven dit in hun handleiding reeds aan en bieden alleen garantie indien een bypass geïnstalleerd is).
Is er geen bypass-ventiel aanwezig, dan moet er altijd een radiator aanwezig zijn met een gewone kraan. welke altijd open dient te staan om de doorstroming te waarborgen. Dit om de druk in de leidingen niet te hoog te laten oplopen.
Op de vloerverwarmingsverdeler zit altijd een thermostaatkraan. Wanneer deze dicht staat en er staan geen radiatoren meer open met een gewone kraan, dan zal er geen doorstroming meer zijn: het resultaat is dan dat de ketel een storing zal melden.

Voordelen van het toepassen van een bypass-ventiel

  • overbelasting van de pomp wordt voorkomen
  • doorstroming naar de ketel verloopt rustiger
  • stromingsgeluid wordt verminderd
  • voorkomen van ongewenste stijging van de druk in de leidingen

Hoe werkt een bypass?

Bij een vermindering van de warmtevraag (bijvoorbeeld door gelijktijdig sluiten van thermostaatkranen en verdeler van de vloerverwarming) kan er een stijgend drukverschil ontstaan in de aanvoer- en retourleidingen.
In dat geval opent de klep in het bypass-ventiel en wordt een te hoge druk in één van de leidingen voorkomen.
Het bypass-ventiel opent als het drukverschil tussen aanvoer en retour groter wordt dan de ingestelde druk. De druk is fabrieksmatig ingesteld op 0,2 bar en hoeft in de regel niet gewijzigd te worden.

Het bypassventiel wordt gemonteerd tussen aanvoer- en retourleiding: de pijl op het huis moet richting de retour / de waterstroom wijzen.